Polityka prywatności


Klauzula informacyjna RODO

ECO HAUS Sp. z o.o. z siedzibą w Jankowie Przygodzkim (63-421), przy ul. Żwirowej 22, zwany dalej ECO HAUS, oświadcza iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do wszelkich Państwa danych osobowych.

Przedmiotem działalności ECO HAUS zgodnie z umową spółki jest między innymi produkcja i montaż domów w technologii szkieletu drewnianego.

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom – podmiotom uprawnionym, jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa i w uzasadnionych przypadkach.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów, z zachowaniem obowiązujących okresów przechowywania i archiwizacji, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia ze względu na dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo, w zakresie danych jej dotyczących, żądać od administratora: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych funkcjonujący pod adresem 00-193 Warszawa ul. Stawki 2.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przez nią wyrażonej, ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownych a odmowa ich podania skutkuje niemożnością zawarcia umowy.

Wybuduj z nami Twój ecoHaus
Od projektu ...pod klucz!

Dokładamy wszelkich starań aby nasze domy spełniały najwyższe standardy w zakresie energooszczędności. Oferujemy najnowsze rozwiązania technologiczne , współpracujemy z doświadczonymi projektantami i wykonawcami instalacji a nasze ekipy produkcyjno - montażowe to ludzie z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży.


REALIZACJE

Bad Krozingen , D – 79 189Harsewinkel , D – 33 428Koluszki , woj. łódzkieDziuplina , woj. dolnośląskie